SMART FUTURE EXPO: TÜRKİYE TEKNOLOJİ HAFTASI

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ

12 - 13 EYLÜL 2018

SMART FUTURE EXPO

TÜRKİYE TEKNOLOJİ HAFTASI

İnsanlık tarihi ve dünyamız yepyeni bir kırılma noktasının eşiğinde. Yeni yüzyıl bilim ve teknolojinin ayaklarında yükseliyor. Bilim, gelişme ve gelecek için icat, yenilik ve buluşlar gerçekleştirirken teknoloji de kolaylık, refah, büyüme, kalkınma ve daha mutlu bir yaşama hizmet ediyor. Ayrılmaz bir bütün olan bilim ve teknoloji, bireyler, şirketler ve ülkeler için vazgeçilmez bir sinerji oluşturuyor.

Hem dünya hem de ülkemiz için kendimize soracağımız ve yanıtlamamız gereken soru şu: Nasıl bir uygarlık gelişim çizgimiz olmalı? Uygarlık bilimin yol göstericiliğinde yükselir ve yalnızca oluştuğu toplumu değil her yeri aydınlatır. Bu noktadan hareketle bilim ve teknoloji üreten; aynı zamanda bu ürettiklerini insana ve topluma faydalı hale getiren yeni nesil üretim, ekonomi, siyaset, insan kaynağı ve yönetim modelini inşa etmemiz gerekiyor.

Sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirebilmek, uluslararası arenada rekabet gücünü artırabilmek için bilim ve teknolojinin çıktılarını tüm iş dünyasına taşımak birinci önceliğimiz olmalı. İşte bu noktada Smart Future Expo Türkiye Teknoloji Haftası Zirve ve Fuarı, ülkemizde ve ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi bölgede bilim ve teknolojinin yaygınlaşmasını sağlamak, bilim ve teknoloji üretimini desteklemek, ülkelerarası bilim ve teknoloji işbirliğini artırmak ve geliştirmek noktasında teknoloji kullanan ve geliştiren tüm profesyonelleri bir araya getirecek.

Türkiye Teknoloji Haftası aynı zamanda ülkemizde her bir bireyin, kamu kuruluşlarının ve özel sektörün milli ve yerli teknoloji kullanması ve üretmesinin özendirilmesi ve teşvik edilmesine katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda halihazırda ülkemizde geliştirilen teknolojilerin bölgesel pazarlarda alıcı bulması ve teknoloji ihracatını artırmayı hedefliyor.

Başta siyasiler olmak üzere kamu kurumu yetkilileri, düzenleyici kuruluşlar, üretim ve hizmet sektörlerinin temsilcileri, iş ve teknoloji dünyası yöneticileri, sanayiciler, akademisyenler, eğitimciler, Ar-Ge merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerini, danışmanları, teknoloji ve bilişim şirketleri, sivil toplum kuruluşları, bilim insanlarını, girişimcileri, melek yatırımcıları vb. kısacası ülkemizin geleceğini birlikte kuracak tüm profesyonelleri bir araya getirecek olan Smart Future Expo Türkiye Teknoloji Haftası Zirve ve Fuarı; 2018’in Eylül ayında İstanbul Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenecek.

12-13 Eylül 2018 tarihleri arasında organize edilecek olan bu haftada iki gün boyunca 6000 üzerinde ilgili profesyonel ziyaretçi, 100 konuşmacı ve 100 üzerinde fuar katılımcısı bekleniyor.

SMART FUTURE EXPO: TÜRKİYE TEKNOLOJİ HAFTASINA YERİNİ ŞİMDİ AYIRT

SMART FUTURE EXPO: TÜRKİYE TEKNOLOJİ HAFTASI

2018 TASLAK PROGRAM

08:00 - 14:00

TÜRKİYE TEKNOLOJİ HAFTASI – ANA SALON SABAH

08.00-09.15 KAYIT
09.15-11.00 HOŞGELDİNİZ VE AÇILIŞ KONUŞMALARI
09.15.09.20 SMART FUTURE EXPO KONUŞMASI
09.20-09.45 SPONSOR KONUŞMALARI
09.45-10.15  BAKAN KONUŞMASI
10.15-11.00  KEYNOTE KONUŞMASI
11.00-11.15 ARA
11.15-12.30 ANA OTURUM: BİLİM VE TEKNOLOJİNİN KÜRESEL YENİ PERSPEKTİFİ
12.30-14.00  ÖĞLE ARASI - FUAR AÇILIŞI
14:00 - 17:15

TÜRKİYE TEKNOLOJİ HAFTASI- ANA SALON ÖĞLEDEN SONRA

14.00-14.30 KONUK KONUŞMACI: TÜRKİYE’DE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE YENİ STRATEJİLER VE VİZYON
14.30-15.30 OTURUM: TEKNOLOJİ KULLANAN ÜLKEDEN ÜRETEN ÜLKE MODELİNE GEÇİŞ VE KÜRESEL DİJİTAL ENTEGRASYON
15.30-16.00 ARA
16.00-17.15 PANEL: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME POLİTİKALARI, MEVCUT DURUM VE YAPILMASI GEREKENLER
14:00 - 18:00

AKILLI BİNA TEKOLOJİLERİ KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI: DİJİTAL EKOSİSTEME BAĞLI BİNA MİMARİSİNİ TASARLAMAK
14.30-14.45 SUNUM: AKILLI BİNA OTOMASYONU; MERKEZİ YÖNETİM, KONTROL VE İZLEME
14.45-15.45 PANEL: KENSEL DÖNÜŞÜM ODAKLI YENİ NESİL BİNA TEKNOLOJİSİ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: AKILLI BİNALARDA BAĞLANTILI YAŞAM, AKILLI İLETİŞİM ALTYAPISI
16.30-16.45 SUNUM: BİNALARDA ENERJİ TASARRUFUNUN ÖNEMİ VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER
16.45-18.00 OTURUM: ÇEVRE DOSTU, DOĞA DOSTU BİNALAR VE ÖZELLİKLERİ, ARZ/TALEP VE FİYAT/PERFORMANS DENGESİ
14:00 - 18:00

5G&FİBER İLETİŞİM KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI: DİJİTAL DÜNYANIN YENİ NESİL ALTYAPISI
14.30-14.45 SUNUM: MOBİL TEKNOLOJİLERDE MEVCUT VE GELECEKTEKİ ALTYAPI ÇÖZÜMLERİ
14.45-15.45 PANEL BÖLGE ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE YENİ NESİL TELEKOM ALTYAPI YATIRIMLARI, MEVCUT DURUM VE GELECEK HEDEFLERİ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: FİBER İNTERNETİN DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKILARI
16.30-16.45 SUNUM: NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİNİN TELEKOM ALTYAPILARINA ETKİSİ
16.45-18.00 OTURUM: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 5G’YE BAKIŞ VE HAZIRLIK, YENİ FIRSATLAR
14:00 - 18:00

E-DEVLET KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI: E-DEVLETTEN DİJİTAL DEVLETE DÖNÜŞÜM VİZYONU
14.30-14.45 SUNUM: KAMUDA DİJİTALLEŞMENİN AVANTAJLARI VE KAZANIMLARI
14.45-15.45 PANEL: KAMUDAN İŞ DÜNYASINA E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ KAPSAYAN E-FATURA/E-DEFTER/E-ARŞİV / E-İMZA UYGULAMALARINDA ENTEGRASYON DÖNEMİ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: E-DEVLETTE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE ENTEGRE BİLGİ YÖNETİMİ
16.30-16.45 SUNUM: VATANDAŞ ODAKLI E-DEVLET
16.45-18.00 OTURUM: DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA DEVLETİN MEVCUT VE GELECEKTEKİ YASAL DÜZENLEME ADIMLARI
14:00 - 18:00

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI: DİJİTAL DÜNYANIN YENİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ EKOSİSTEMİ
14.30-14.45 SUNUM: İNTERNET BAĞLANTILI ARAÇLAR, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR, SÜRÜCÜSÜZ HAVA ARAÇLARI
14.45-15.45 PANEL: EKOLOJİK VE EKONOMİK GELİŞMELERİN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE YANSIMALARI, ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: IOT’UN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE KATKISI
16.30-16.45 SUNUM: KENDİ KENDİNİ YÖNETEN ARABALAR
16.45-18.00 OTURUM: ENDÜSTRİ 4.0’IN OTOMOTİV ÜRETİMİNE ETKİSİ
14:00 - 18:00

AKILLI ULAŞIM KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI: AKILLI ULAŞIMDA ENTEGRE VERİ YÖNETİMİ
14.30-14.45 SUNUM: GÜVENLİ AKILLI ULAŞIM; KAZALARA SON
14.45-15.45 PANEL: AKILLI TRAFİK YÖNETİMİ VE MAKSİMUM VERİMLİLİK
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: AKILLI ULAŞIMDA MOBİL TEKNOLOJİLER VE MOBİL ÖDEME
16.30-16.45 SUNUM: SİNYALİZASYON TEKNOLOJİLERİ
16.45-18.00 OTURUM:AKILLI ŞEHİRLERİN OLMAZSA OLMAZI; AKILLI ULAŞIM
14:00 - 18:00

FİNANS VE BANKACILIK KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI: DİJİTAL BANKACILIKTA YENİ EĞİLİMLER; YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ, ANALİTİK, BULUT HİZMETLERİ
14.30-14.45 SUNUM: MOBİL ÖDEME SİSTEMLERİ VE GÜVENLİK
14.45-15.45 PANEL: DİJİTAL BANKACILIK EKOSİSTEMİ: SADECE BANKACILIK MI?
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: BANKALAR VE FİNTECH’LER ELELE; API FELSEFESİ
16.30-16.45 SUNUM: DİJİTAL PARA DÜNYASI, KRİPTO PARA SİSTEMLERİ
16.45-18.00 OTURUM: FİNTECHLER DİJİTAL FİNANSI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR
14:00 - 18:00

UYDU İLETİŞİMİ KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI: ÜLKELERİN YENİ REKABET UNSURU; UZAY, UYDU HABERLEŞMESİ
14.30-14.45 SUNUM: UYDU TEKNOLOJİSİNİN KULLANILDIĞI VE ETKİLEDİĞİ ENDÜSTRİLER
14.45-15.45 PANEL: BÖLGE COĞRAFYASINDA UYDU TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: UYDU HABERLEŞMESİ VE GÜVENLİK
16.30-16.45 SUNUM: UYDU ÜZERİNDEN İNTERNET HİZMETLERİ
16.45-18.00 OTURUM: YERLİ UYDU GELİŞTİRME VE AR-GE ÇALIŞMALARI: TÜRKSAT 6A
09:15 - 18:00

SAVUNMA VE SİBER GÜVENLİK KONFERANSI

09.15-09.45 AÇILIŞ KONUŞMASI: DİJİTAL VE BAĞLI, GÜVENLİ YENİ BİR DÜNYA PERSPEKTİFİ
09.45-10.00 SUNUM: DÜNYAMIZI, ÜLKELERİ VE ŞİRKETLERİ BEKLEYEN YENİ NESİL TEHDİT VE SALDIRILAR
10.00-10.15 SUNUM: YENİ NESİL GÜVENLİK SALDIRILARINA KARŞI ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER
10.15-11.15 PANEL: SAVUNMA, EMNİYET VE SİBER GÜVENLİK POLİTİKASI OLUŞTURMADA DOĞRU ADIMLAR
11.15-11.45 ARA
11.45-12.00 SUNUM: ÜLKE GÜVENLİĞİNDE GÜNÜMÜZÜN VE GELECEĞİN OLASI TEHDİTLERİ
12.00-13.00 OTURUM: SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE YERLİ AR-GE’NİN ÖNEMİ
13.00-14.00 ÖĞLE ARASI
14.00-14.15 SUNUM: SİBER GÜVENLİĞİ SAĞLAMADA YAPAY ZEKADAN NASIL YARARLANABİLİRİZ?
14.15.14.30 SUNUM: AĞ VE BULUTTA GÜVENLİK
14.30-14.45 SUNUM: BİYOMETRİK GÜVENLİK SİBER GÜVENLİĞİ DESTEKLİYOR
14.45-15.45 PANEL: ULUSAL SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: BÜYÜK VERİ YIĞINLARINDA GÜVENLİK İHTİYACI
16.30-16.45 SUNUM: VOIP GÜVENLİĞİ
16.45-18.00 FORUM: KRİTİK TESİSLERİN KORUNMASINDA VE VATANDAŞ GÜVENLİĞİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI
09:15 - 18:00

AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

09.15-09.45 AÇILIŞ KONUŞMASI: GELECEĞİN DÜNYASI İÇİN AKILLI ŞEHİR VİZYONU OLUŞTURMAK
09.45-10.00 SUNUM: AKILLI ŞEHİRLERDE ENTEGRE GÜVENLİ YAŞAM
10.00-10.15 SUNUM: AKILLI ŞEHİRLERDE ENERJİ YÖNETİMİ VE VERİMLİLİĞİ
10.15-11.15 PANEL: AKILLI ŞEHİRLERİN TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE OLAN KATKISI 11.15-11.45 ARA
11.45-12.00 SUNUM: ŞEHİR KİMLİĞİ YENİDEN TANIMLANIYOR: KENT BİLGİ SİSTEMİ&COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
12.00-13.00 OTURUM: BÜYÜYEN ŞEHİRLERİN İHTİYAÇLARINA YANIT VEREN AKILLI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ
13.00-14.00 ÖĞLE ARASI
14.00-14.15 SUNUM: VERİNİN ANALİZİ VE BİLGİYLE YÖNETİLEN ŞEHİR VE YAPILAR
14.15.14.30 SUNUM: IOT VE YAPAY ZEKA AKILLI ŞEHİRLERİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK
14.30-14.45 SUNUM: MOBİL TEKNOLOJİLERLE ŞEHİR YÖNETİMİ
14.45-15.45 PANEL: AKILLI ŞEHİRLERİN AKILLI UNSURLARI: GÜVENLİK, ULAŞIM, AFET YÖNETİMİ, SAĞLIK
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: ŞEHİRKARTLAR VE YENİ NESİL ÖDEME&TAKİP SİSTEMLERİ
16.30-16.45 SUNUM: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER İÇİN İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK
16.45-18.00 FORUM: 360 C KENTSEL DÜNÜŞÜM İÇİN DOĞRU STRATEJİLER
09:15 - 18:00

AKILLI ÜRETİM&ENDÜSTİ 4.0 KONFERANSI

09.15-09.45 AÇILIŞ KONUŞMASI: DİJİTAL ÜRETİM ODAKLI YENİ BİR EKONOMİK MODEL OLUŞTURMAK
09.45-10.00 SUNUM: ÜRETİM ENDÜSTRİSİNDE OTOMASYONUN ÖTESİ
10.00-10.15 SUNUM: ÜRETİMDE ROBOT TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
10.15-11.15 PANEL: AKILLI FABRİKALAR
11.15-11.45 ARA
11.45-12.00 SUNUM: ÜRETİM SİSTEMLERİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER
12.00-13.00 OTURUM: ENDÜSTRİ 4.0 İLE ÜRETİMDE AKILLI VE ENTEGRE YÖNETİM
13.00-14.00 ÖĞLE ARASI
14.00-14.15 SUNUM: IOT ‘UN AKILLI ÜRETİMDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
14.15.14.30 SUNUM: YAPAY ZEKANIN AKILLI ÜRETİMDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
14.30-14.45 SUNUM: AKILLI ÜRETİMDE SİBER GÜVENLİK YÖNETİMİ
14.45-15.45 PANEL: TÜRK SANAYİNDE ENDÜSTRİ 4.0 VE ENDÜSTRİ 4.0’A GEÇİŞ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: AKILLI ÜRETİMDE OSB’LERİN VE KOBİ’LERİN DÖNÜŞÜMÜ
16.30-16.45 SUNUM:AKILLI ÜRETİMDE ÜNİVERSİTE VE TEKNOPARKLARIN ROLÜ
16.45-18.00 FORUM: DİJİTAL SANAYİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER (AR-GE VE TEŞVİKLER, İSTİHDAM, İHRACAT, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VB.)
09:15 - 14:00

AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ

09.15-09.45 AÇILIŞ KONUŞMASI: DİJİTAL ÇAĞDA ENERJİNİN ARTAN ÖNEMİ VE KÜRESEL ENERJİ AĞLARI
09.45-10.00 SUNUM: AKILLI ENERJİ AĞLARI VE YÖNETİMİ
10.00-10.15 SUNUM: AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ İÇİN NASIL BİR TEKNOLOJİ YATIRIMI
10.15-11.15 PANEL: ENERJİ KAYNAKLARININ DOĞRU VE VERİMLİ KULLANILMASI İÇİN YENİ POLİTİKALAR
11.15-11.45 ARA
11.45-12.00 SUNUM: ENERJİ ÜRETİMİ-İŞLETİMİ-DAĞITIMINDA YENİ TEKNOLOJİLER
12.00-13.00 OTURUM: GELECEĞE HAZIRLIK: ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ
13.00-14.00 ÖĞLE ARASI
13:00 - 14:00

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONFERANSI

14.00-14.15 SUNUM: SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YENİ DİNAMİKLER
14.15.14.30 SUNUM: AKILLI ŞEHİRLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
14.30-14.45 SUNUM: AKILLI BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
14.45-15.45 PANEL:TEKNOLOJİ YATIRIMLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ROLÜ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM: IOT VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
16.30-16.45 SUNUM: YENİLENEBİLİR ENERJİLER
16.45-18.00 OTURUM: YEŞİL VE ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

KONUŞMACILAR

Smart Future Expo Konuşmacıları

2016 & 2017 FUAR KATILIMCILARI

DESTEKLEYENLER

İLETİŞİM

SMART FUTURE EXPO: TÜRKİYE TEKNOLOJİ HAFTASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

SMART FUTURE EXPO: TÜRKİYE TEKNOLOJİ HAFTASI

Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A 126 Kağıthane İSTANBUL

Telefon

0212 256 63 58

ULAŞIM

SMART FUTURE EXPO: TÜRKİYE TEKNOLOJİ HAFTASI ULAŞIM BİLGİSİ

Yol Bilgisi:

Yol bilgisi için bu aracı kullanabilirsiniz.

Nereden

Nereye

İstanbul Kongre Merkezi

İstanbul Kongre Merkezi ziyaretçilerin kolayca ulaşabilecekleri, toplu taşıma araçlarından da  faydalanabilecekleri bir konumdadır.

  • Taksim  Meydanı-  1000 metre
  • Nişantaşı  – 200 metre
  • Atatürk Hava Limanı  – 23 km
  • Sabiha Gökçen Hava Limanı –  50 km
uzaklıkta olup önde gelen 4 ve 5 yıldızlı oteller yürüme mesafesindedir.

Otopark

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyonlar esnasında hizmet alınabilecek otoparklar:
  • NİŞANTAŞI İSPARK KAPALI  OTOPARKI  – 275 ARAÇ
  • HİLTON OTEL KAPALI OTOPARKI  –  500 ARAÇ
  • TÜNEL İÇİ  KAPALI OTOPARK –  700 ARAÇ

Otobüs

www.iett.gov.tr

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz