5G & FİBER İLETİŞİM KONFERANSI

İş ve çalışma yaşamının daha akıllı ve daha dijital olmasının önkoşulu, iletişim ve haberleşme altyapısının aynı özelliklerle donanmış olmasıdır. Bireyleri, şirketleri, ülkeleri birbirine bağlayan telekomünikasyon ağları (internet, mobil şebekeler, fiber kablolar, geniş bant ağlar, nesnelerin interneti vb.) sayesinde dünya daha da küçülürken bu sayede ekonomiler de büyüme kaydediyor.

Ülkemizde son yıllarda hızlı bir dijitalleşme altyapı yatırımının olduğunu söyleyebiliriz. İletişim ve haberleşme teknolojilerinde çığır açacak altyapı teknolojisi fiber internetin yanı sıra ülkemizde özellikle mobil dünyayı hızlandırmak adına 4.5G teknolojisinin de kullanılmaya başlanması dijitalleşmeyi artırıyor. Şimdi de sıra 5G teknolojisinde. Bu teknoloji 4G’den çok çok daha hızlı bir iletişimi adresliyor. Ayrıca 5G IOT dediğimiz, nesnelerin de ağa bağlı olduğu bir dijital yaşamı destekleyebilecek ve geliştirebilecek özelliklere sahip olacak.

Telekomünikasyon dünyasının bugünü ve geleceği bu konferansta tüm taraflarıyla ele alınacak.

Konular:

-Bölge ülkelerde ve Türkiye’de yeni nesil telekom altyapı yatırımları, mevcut durum ve gelecek hedefleri

-Mobil teknolojilerde mevcut ve gelecekteki altyapı çözümleri

-Fiber internetin dijital dönüşüme katkıları

-Mevcut ve gelecekteki fiber altyapı planları, fiber abone sayısı, yasal düzenlemeler

-Dünyada ve Türkiye’de 5G’ye bakış ve hazırlık

-Nesnelerin interneti teknolojisinin telekom altyapılarına etkisi

1. GÜN

5G&FİBER İLETİŞİM KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI
DİJİTAL DÜNYANIN YENİ NESİL ALTYAPISI
14.30-14.45 SUNUM
MOBİL TEKNOLOJİLERDE MEVCUT VE GELECEKTEKİ ALTYAPI ÇÖZÜMLERİ
14.45-15.45 PANEL
BÖLGE ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE YENİ NESİL TELEKOM ALTYAPI YATIRIMLARI, MEVCUT DURUM VE GELECEK HEDEFLERİ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM
FİBER İNTERNETİN DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKILARI
16.30-16.45 SUNUM
NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİNİN TELEKOM ALTYAPILARINA ETKİSİ
16.45-18.00 OTURUM
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 5G’YE BAKIŞ VE HAZIRLIK, YENİ FIRSATLAR

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz