AKILLI BİNA TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

Akıllı şehirciliğin olmazsa olmaz unsurlarının başında da akıllı binalar geliyor. Teknoloji merkezli yeşil, çevreci binalar şehir yaşamına sürdürülebilirlik, ekolojik dengenin korunması, doğaya saygı, verimlilik ve tasarruf vb. katkılarda bulunuyor. Akıllı binalarda olmazsa olmaz unsurların başında enerji verimliliğini artıracak unsurları çoğaltmak, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlamak, iklime göre ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal malzemelerin kullanıldığı, ekosisteme duyarlı olma özelliklerini sayabiliriz. Bu konferansta akıllı, verimli, tasarruflu, sürdürülebilir, çevreci bina ve yapı anlayışı ele alınacak.

Konular:
-Çevre dostu, doğa dostu binalar ve özellikleri, arz/talep ve fiyat/performans dengesi
-Bu binaların ve yapıların ortak özellikleri
-Binalarda enerji tasarrufunun önemi ve teknolojik çözümler

1. GÜN

AKILLI BİNA TEKOLOJİLERİ KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI
DİJİTAL EKOSİSTEME BAĞLI BİNA MİMARİSİNİ TASARLAMAK
14.30-14.45 SUNUM
AKILLI BİNA OTOMASYONU; MERKEZİ YÖNETİM, KONTROL VE İZLEME
14.45-15.45 PANEL
KENSEL DÖNÜŞÜM ODAKLI YENİ NESİL BİNA TEKNOLOJİSİ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM
AKILLI BİNALARDA BAĞLANTILI YAŞAM, AKILLI İLETİŞİM ALTYAPISI
16.30-16.45 SUNUM
BİNALARDA ENERJİ TASARRUFUNUN ÖNEMİ VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER
16.45-18.00 OTURUM
ÇEVRE DOSTU, DOĞA DOSTU BİNALAR VE ÖZELLİKLERİ, ARZ/TALEP VE FİYAT/PERFORMANS DENGESİ

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz