AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ KONFERANSI

Nüfus artışı ve modernleşme ile birlikte yaşamımızda daha çok enerji tüketimi söz konusu. Kısıtlı kaynaklar karşısında enerjiyi akıllı üretmek, işletmek, dağıtmak ve yönetmek giderek önem kazanıyor. Teknoloji kullanımı bir yandan enerji kullanım düzeyini artırırken diğer yandan da yeşil ve çevreci özellikleriyle verimliliği ve tasarrufu destekliyor. Son yıllarda özelleştirilen elektrik dağıtımının akıllı yönetim sistemleriyle tüketiciye ulaştırılması, yanı sıra gaz ve su gibi temel tüketim unsurlarının teknolojiyle takibi hem verimlilik sağlayacak hem de ülke refahına katkıda bulunacaktır. Bu konferansta geleceğin ekonomisinin en önemli yapıtaşlarından biri olan enerji alanındaki akıllı üretim-iletim-dağıtım sistemlerinde teknolojinin rolü irdelenecek.

Konular:
-Enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması için yeni politikalar
-Akıllı enerji yönetimi için nasıl bir teknoloji yatırımı
-Akıllı enerji ağları ve yönetimi
-Alternatif enerji sistemleri

2. GÜN

AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ-SABAH

09.15-09.45 AÇILIŞ KONUŞMASI
DİJİTAL ÇAĞDA ENERJİNİN ARTAN ÖNEMİ VE KÜRESEL ENERJİ AĞLARI
09.45-10.00 SUNUM
AKILLI ENERJİ AĞLARI VE YÖNETİMİ
10.00-10.15 SUNUM
AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ İÇİN NASIL BİR TEKNOLOJİ YATIRIMI
10.15-11.15 PANEL
ENERJİ KAYNAKLARININ DOĞRU VE VERİMLİ KULLANILMASI İÇİN YENİ POLİTİKALAR
11.15-11.45 ARA
11.45-12.00 SUNUM
ENERJİ ÜRETİMİ-İŞLETİMİ-DAĞITIMINDA YENİ TEKNOLOJİLER
12.00-13.00 OTURUM
GELECEĞE HAZIRLIK: ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ
13.00-14.00 ÖĞLE ARASI

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz