AKILLI ÜRETİM & ENDÜSTRİ 4.0 KONFERANSI

Akıllı teknolojiler ve dijitalleşme çağı üretim ve sanayinin de dönüşümünü zorunlu kılıyor. Geleceğin dünyasında global rekabette önde olmak isteyen şirketler üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, ar-ge, satış-pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak İnternet nesneleri ve tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte uyumla çalışmasını sağlayacak becerilere sahip organizasyonlar kurmak durumunda. Bundan böyle uluslararası rekabetçiliği ve verimi artırmak için yapılacak yegane sanayi hamlesi Endüstri 4.0 dediğimiz akıllı, bağlantılı ve dijital üretim modelini hayata geçirmek olacak. Sanayide tüm üretim, takip ve kontrol aşamalarının dijitalleşmesi, akıllı ve otomatik hale gelmesi ve entegre üretime dönüşmesi noktasında bu sürece yardımcı teknolojiler de mevcut. Yepyeni bir üretim anlayışını simgeleyen Endüstri 4.0 akıllı, entegre bir üretim ve sanayileşme adımı olarak geleceğin akıllı üretim ekonomisini doğurduğu için ülkelerin de gündemine girdi. Bu konferansta üretim temelli bir ekonomi vizyonu çerçevesinde dijital ve akıllı üretim sistemleri ve Endüstri 4.0’a geçiş adımları tartışılacak.

Konular:

-Üretim endüstrisinde otomasyonun ötesi

-Akıllı fabrikalar

-Üretimde robot teknolojilerinin kullanımı

-Üretim sistemlerinde dijital teknolojiler

-Endüstri 4.0 ile üretimde akıllı ve entegre yönetim

-Türk sanayinde endüstri 4.0 ve endüstri 4.0’a geçiş

-Dijital sanayi için yeni düzenlemeler (Ar-Ge ve Teşvikler, İstihdam, İhracat, Teknoloji Transferi vb.)

2. GÜN

AKILLI ÜRETİM&ENDÜSTİ 4.0 KONFERANSI

09.15-09.45 AÇILIŞ KONUŞMASI
DİJİTAL ÜRETİM ODAKLI YENİ BİR EKONOMİK MODEL OLUŞTURMAK
09.45-10.00 SUNUM
ÜRETİM ENDÜSTRİSİNDE OTOMASYONUN ÖTESİ
10.00-10.15 SUNUM
ÜRETİMDE ROBOT TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
10.15-11.15 PANEL
AKILLI FABRİKALAR
11.15-11.45 ARA
11.45-12.00 SUNUM
ÜRETİM SİSTEMLERİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER
12.00-13.00 OTURUM
ENDÜSTRİ 4.0 İLE ÜRETİMDE AKILLI VE ENTEGRE YÖNETİM
13.00-14.00 ÖĞLE ARASI
14.00-14.15 SUNUM
IOT ‘UN AKILLI ÜRETİMDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
14.15.14.30 SUNUM
YAPAY ZEKANIN AKILLI ÜRETİMDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
14.30-14.45 SUNUM
AKILLI ÜRETİMDE SİBER GÜVENLİK YÖNETİMİ
14.45-15.45 PANEL
TÜRK SANAYİNDE ENDÜSTRİ 4.0 VE ENDÜSTRİ 4.0’A GEÇİŞ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM
AKILLI ÜRETİMDE OSB’LERİN VE KOBİ’LERİN DÖNÜŞÜMÜ
16.30-16.45 SUNUM
AKILLI ÜRETİMDE ÜNİVERSİTE VE TEKNOPARKLARIN ROLÜ
16.45-18.00 FORUM
DİJİTAL SANAYİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER (AR-GE VE TEŞVİKLER, İSTİHDAM, İHRACAT, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VB.)

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz