ANA TEMA KONFERANSI

Yüksek Teknoloji Üretiminde Yeni Stratejiler ve Vizyon

Ekonomik darboğaz yaşayan ülke ekonomilerinin ancak üreterek sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalayabileceği net olarak anlaşıldı. Bununla birlikte artan dijitalleşme, bilgi ve teknoloji temelli bir yeni ekonomi modeline geçişi adeta zorunlu kılıyor. Türkiye’nin uluslararası rekabette tek çıkış noktasının yüksek teknoloji temelli üretimden geçtiği gerçeğinden yola çıkarak dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dalgasını yakalaması son derece kritik.

Bu konferansta ülkemizin yüksek teknoloji üretiminde ve üretime dayalı ekonomi modeli oluşturmada atması gereken adımları ortaya koyacak ve stratejik yol haritasını belirleyeceğiz.

Konular:

-Teknoloji kullanan ülkeden üreten ülke modeline geçiş

-Türkiye’nin dünya dijital dünyaya entegrasyonunun başarı kriterleri

-Teknoloji geliştirmede paydaşlar ve kritik rolleri

-Teknoloji geliştirme politikaları, mevcut durum ve yapılması gerekenler

-Teknoloji geliştirmede teşvikler ve destek modelleri, mevcut durum ve yapılması gerekenler

-Teknoloji ihracatını geliştirmede ipuçları

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz