E-DEVLET KONFERANSI

Dijital dönüşüm kamu kurumlarının daha etkin, daha verimli ve daha az maliyetli iş yapmasına katkıda bulunurken aynı zamanda vatandaş memnuniyetini artıran, toplumun sosyal niteliğini yükselten yönüyle de dikkat çekiyor. Kamuda dijitalleşmeyi yalnızca teknolojiye yatırım yapmak olarak algılamak doğru olmaz. Bir taraftan iş dünyası dijitalleşirken diğer tarafta da vatandaşın dijital dönüşümünün önemli bir parçasını oluşturan kamuda dijitalleşme, yeni bir toplumsal yapının oluşturulması noktasında kaldıraç görevi görüyor. Bugün tüm kamu kurumlarının uygulamalarının elektronik olarak erişilebildiği e-Devlet portalının yanı sıra ülkemizin e-dönüşüm hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayan kamudaki e-entegrasyon yani e-fatura arşiv uygulamaları da, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana pek çok şirketin dönüşümüne öncülük etti. Bu konferansta şirketlerin ve vatandaşların dijital dönüşümünü kolaylaştıran e-devlet ve e-kamu çözümleri ele alınacak.

Konular:

-Kamu kurumlarının vatandaş ve iş dünyasına yönelik dijital hizmetleri ve projeleri

-Kamuda dijitalleşmenin avantajları ve kazanımları

-Kurumlar arası dijitalleşmenin önemi ve dijital veri entegrasyonu

-Kamu kurumlarının dijitalleşme performans ve yeteneklerini artırma yöntemleri

-Kamudan iş dünyasına e-dönüşüm sürecini kapsayan e-fatura/e-defter/e-arşiv / e-imza uygulamalarında entegrasyon dönemi

-Dijital dönüşüm kapsamında devletin mevcut ve gelecekteki yasal düzenleme adımları

1. GÜN

E-DEVLET KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI
E-DEVLETTEN DİJİTAL DEVLETE DÖNÜŞÜM VİZYONU
14.30-14.45 SUNUM
KAMUDA DİJİTALLEŞMENİN AVANTAJLARI VE KAZANIMLARI
14.45-15.45 PANEL
KAMUDAN İŞ DÜNYASINA E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ KAPSAYAN E-FATURA/E-DEFTER/E-ARŞİV / E-İMZA UYGULAMALARINDA ENTEGRASYON DÖNEMİ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM
E-DEVLETTE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE ENTEGRE BİLGİ YÖNETİMİ
16.30-16.45 SUNUM
VATANDAŞ ODAKLI E-DEVLET
16.45-18.00 OTURUM
DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA DEVLETİN MEVCUT VE GELECEKTEKİ YASAL DÜZENLEME ADIMLARI

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz