GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI

Girişimcilik; bugün ekonominin yeniden canlandırılması, yatırımların artırılması, toplumun kaliteli yaşama ulaşması için can simidi konumunda. Aynı zamanda kişisel kariyer planlama aracı, hem de yeni istihdam olanakları sunması açısından oldukça önemli bir süreç. Girişimcilik, teknoloji odaklı iş yapış biçimlerinin yaygınlaşması ve katma değerli dijital iş modellerinin hayata geçebilmesine destek oluyor.

Öyle ki bugün dijitalleşen dünyanın yeni milyar dolarlık işleri, güçlü ve etkin bir girişimcilik ekosisteminden doğuyor. Amazon, Uber, Airbnb, Instagram, Whatsapp, Snapchat gibi girişimler yenilikçi iş modelleriyle kısa zamanda dünya markası haline geldi. Az yatırımla ve az  bir kaynakla kısa zamanda milyar dolarlık şirketler haline gelen dijital çağın girişimcileri ezber bozuyor.

Türk ekonomisi de uluslararası rekabetteki yarışında hızlı bir şekilde yeni dijital çağa uygun iş ve ekonomik modeller oluşturmak durumunda. Bunun için de dijital inovasyon yetkinliğinin artırılması, girişimcilik ekosisteminin oluşturulması gerekiyor. Girişimcilerin desteklenmesi, Ar-Ge, tasarım ve inovasyon eksenli projeler geliştirilmesine de öncülük edecektir. Bu hedeflere ulaşmak için yenilikçi fikirleri olan güçlü girişimcilerin onlara bilgi, operasyonel destek, finans ve bağlantılar sağlayacak yatırımcılarla buluşturulması önem kazanıyor.

Konular:

  • Dijital dünyada inovasyon ve Ar-Ge’nin önemi
  • Türkiye’de girişimci evreni ve ekonomisi
  • Girişimcilik ekosistemi ile işbirliği ve proje geliştirme olanakları
  • Girişimcinin temel nitelikleri
  • Yatırımcının girişimciden beklentileri
  • Yatırımcı gözüyle girişimcilere öneriler
  • Girişimcilik hikayeleri
  • Girişim projelerinde ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz