İSTKA Yerli ve Milli Çözümler Üretiyor, Türkiye’de İlkleri Hayata Geçiriyor

İSTKA Yerli ve Milli Çözümler Üretiyor

İstanbul’un lider bir küresel kent olması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 10 yılda 773 projeye 694 milyon TL destek vererek her alanda Türkiye’nin kendi yerli, milli çözümlerini üretmesine, inovasyon dönüşümüne katkıda bulunuyor. İSTKA, yeni dönemde 124,9 milyon TL tutarında 89 projeyle yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklandı. Katma değer yaratacak projeler çeşitli kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hayata geçiriliyor.

İSTKA Türkiye’de İlkleri Hayata Geçiriyor

 ‘İnovasyon Lideri İstanbul’ sloganıyla faaliyetlerini sürdüren İSTKA, 2010 yılından bu yana Ar-Ge ve yenilik çalışmaları kapsamında 247 milyon TL tutarında 324 projeyi desteklemiş bulunuyor. Bu projelerle ilk yerli enzimin üretildiği “İstanbul Protein Araştırma ve İnovasyon Merkezi”, hastalıkların tedavisine yönelik biyobenzer ürünlerin ve tıbbi cihazların analiz edilebileceği “İTÜ BiyoMedTek Laboratuvarı”, “Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi” , İstanbul’un sağlık teknolojisi alanındaki potansiyelini ortaya koyacak “TETLab Fikir Fabrikası” gibi  Türkiye için ilk olan pek çok merkez kuruldu.

Katma Değeri Artıracak, Yaratıcı Projeler

İSTKA, yeni dönemde 2018 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı kapsamında 37 projeyi hayata geçirmeye başladı. “Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi”, “İSO-Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi”, “Dijital Ameliyathane”, “Tekstil ve Yazma Eserler Konservasyon ve Restorasyon Ar-Ge Merkezi” projelerinin de yer aldığı bu çalışmalarla İstanbul’un inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak. İSTKA, yürüttüğü Güdümlü Proje Destekleri ile de Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM), Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) gibi sanayi sektörünün ileri teknolojileri kullanan, üreten, sanayimizin nitelikli iş gücü istihdam eden yapıya dönüşümüne katkıda bulunuyor.

Teknoloji Odaklı Girişimcilik Destekleniyor

İnovasyon gibi girişimcilik de İstanbul Kalkınma Ajansı’nın öncelik verdiği alanların başında geliyor. İstanbul’un yerli ve yabancı girişimler için bölgesel bir çekim merkezi olması hedefiyle çalışmalar sürdürülüyor. İstanbul’da girişimcilik konusunda ihtiyaç duyulan hem fiziksel alt yapıların hem de girişimcilik programlarının büyük bir kısmı İstanbul Kalkınma Ajansı destekleri ile kuruldu. İSTKA’nın girişimcilik alanındaki projelere verdiği destek tutarı güdümlü proje destekleriyle birlikte 49,1 milyon TL’ye ulaştı. İSTKA, 2018 yılında da Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı 17 projeyi destekliyor. Bu projelerle teknoloji girişimcilerinin uluslararası pazarlara ulaşmalarını destekleyecek, başta sağlık, yapay zekâ, sanal gerçeklik ve benzeri tematik konularda girişimcilik hızlandırma programları hayata geçiriliyor. Bu projeler arasında İZÜ Tematik Odaklı Teknoloji Girişimciliği Kuluçka ve Hızlandırma Programı, Lean  Lab Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı ve Kitlesel Fonlama, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi projesi yer alıyor.  İSTKA, İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi , Zemin İstanbul,  INNOGATE Programı gibi güdümlü projeleriyle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Bu projelerle üniversite sanayi iş birliğine, nitelikli girişimcilerin yetişmesine ve çeşitli alanlarda İstanbul’un küresel bir merkez olmasına da hizmet ediyor.  

Uluslararası Yatırımcılara Tek Noktadan Hizmet: Invest in Istanbul 

İSTKA, İstanbul’un iş ve yatırım imkânlarının tanıtımı ve desteklenmesi çalışmaları kapsamında da bu yıl bir ilke imza attı. Uluslararası yatırımcılara İstanbul’daki yatırım fırsatlarını anlatmak, bürokratik işlemlerini kolaylaştırmak için yatırımcılara tek noktadan destek sunulabilen “Invest in Istanbul”  hizmet ofisi İSTKA koordinasyonunda kurularak faaliyete geçti. İzin ve ruhsat sorunlarının çözümünden yatırım yeri bulunmasına kadar farklı konularda güvenilir bir “Tek Durak Ofis” hizmeti yürüten Invest in Istanbul’un modeli tüm Türkiye’ye örnek oldu.  Dubai’deki Dünya Yatırım Konferansı’nda  İngiltere ve Japonya ile beraber dünyanın en başarılı örneklerinden birisi seçildi.  Invest in Istanbul şu ana kadar 39 ülkeden 127 yatırımcıya hizmet verdi. 188.5 milyon dolar tutarındaki yatırımın Türkiye’ye gelmesine katkıda bulunuldu. Invest In Istanbul hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz