NEDEN SMART FUTURE EXPO

  • Ülkemizde ve bölgemizdeki coğrafyada bilim ve teknoloji kullanımını ve geliştirilmesini yaygınlaştırmak, bu noktada tüm ulusal ve uluslararası teknoloji geliştiricilerini bir araya getirmek
  • Bilim ve teknoloji geliştirenleri hedef sektörleriyle bir araya getirerek yeni mega projeler, yeni iş alanları, yeni yatırımlar, yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar oluşmasını sağlamak
  • İstanbul’u uluslararası teknoloji merkezi haline getirerek bir cazibe merkezi oluşturmak
  • Yerli teknoloji üretiminin ülkenin geneline yayılması, tüm sektörlerin önceliği haline getirilmesi ve bu konuda farkındalık, bilinirlik oluşturmayı sağlayacak ortamı yaratmak
  • Ülkemizin küresel arenada rekabet gücünü artırarak toplumsal fayda sağlamak; teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 için 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasını sağlayacak platform oluşturmak
  • Türkiye ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye dönüşmesi için çözüm platformu oluşturmak

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz