OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

Dünya genelinde otomotiv sektöründe büyük değişimleri beraberinde getirecek gelişmeler yaşanıyor. Bugün otomotivdeki en güçlü trend, elektrikli otomobillerin üretimi. Ancak teknolojideki gelişmeler otomotiv endüstrisinin de dönüşümünü zorunlu kılıyor. Bir yandan üretilen araçlar her geçen gün yeni teknolojilerle donanıp giderek güçlenirken diğer yandan sürücüsüz araba, kendi kendine park eden araba, kendi kendini tamir eden araba gibi konseptlere yatırım yapılıyor. Bu konferansta otomotiv endüstrisinin dijital teknolojilerle üretimi ve giderek dijitalleşen, internet bağlantılı otomobil dünyasının geleceği, elektrikli arabaların üretimi konuları tartışılacak.

Konular:
-Dijital dünyanın yeni otomotiv endüstrisi
-Ekolojik ve ekonomik gelişmelerin otomotiv endüstrisine yansımaları
– Endüstri 4.0’ın otomotiv üretimine etkisi
-İnternet bağlantılı araçlar, sürücüsüz araçlar, sürücüsüz hava araçları
-IOT’un otomotiv endüstrisine katkısı
-Kendi kendini yöneten arabalar

1. GÜN

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI
DİJİTAL DÜNYANIN YENİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ EKOSİSTEMİ
14.30-14.45 SUNUM
İNTERNET BAĞLANTILI ARAÇLAR, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR, SÜRÜCÜSÜZ HAVA ARAÇLARI
14.45-15.45 PANEL
EKOLOJİK VE EKONOMİK GELİŞMELERİN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE YANSIMALARI, ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM
IOT’UN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE KATKISI
16.30-16.45 SUNUM
KENDİ KENDİNİ YÖNETEN ARABALAR
16.45-18.00 OTURUM
ENDÜSTRİ 4.0’IN OTOMOTİV ÜRETİMİNE ETKİSİ

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz