SMART FUTURE TALKS – Prof. Dr. Erol ÖZVAR Röportajı

Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR Smart Future Expo 2018 temasları kapsamında kendilerine gerçekleştirdiğimiz makam ziyareti sırasında, Türkiye’nin akıllı geleceği ve dijital dönüşüm hakkında sorduğumuz soruları da cevapladı. Üniversite-Sanayi işbirliğinin ve dijitalleşmenin Türkiye’nin geleceğinde en etkin rolü oynayacak faktörler olduğunu belirten Özvar, Smart Future etkinliği için “Dijital Türkiye’nin gelişen ekonomisi, sanayisi ve küresel ekonomide söz sahibi olma vizyonunu, ekonominin nabzını tutarak kamu ve tüm sektörlerde izlenmekte olan gelişmeleri geniş kitlelere iletmektedir.” şeklinde yorumlarda bulundu.
  1. Endüstri Devrimi sürecinde geleceğin dünyasını şekillendirecek teknolojiler nelerdir?
Küreselleşen teknoloji yapılanmasının doğal sonucu olarak ortaya çıkan ve bugün sanayinin dijital dönüşümü çatısı altında üzerinde çalıştığımız teknolojileri; yapay zekâ, büyük veri bulut bilişim, akıllı şehirler, blockchain, artırılmış-sanal gerçeklik, nesnelerin interneti (IoT), yeni nesil akıllı sensör teknolojileri, siber güvenlik dijital teknolojiler ve ürünler olmak üzere örnekleyebiliriz. Dünyanın ve ülkemizin üzerine eğildiği bu çalışma alanları yarınlarımızı şekillendirecek olan teknolojilerdir.
  1. Dijital dönüşümün Türkiye’nin ekonomik gelişime sağlayacağı katkılar ve yaratacağı fırsatlar nelerdir?
Sanayinin “bilişim ve teknoloji devrimiyle” dijital dönüşümünün sağlanması üzerine yapılandırılan faaliyetlerin gerçekleşmesi ile ülkemizin ekonomik gelişimi sağlanacaktır. Bu gelişim tüm parametreleri ile sağlanabildiği takdirde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolundaki 2023 hedeflerine ulaşılması mümkün olabilecektir.
  1. Sizce Türkiye akıllı teknolojiler ve dijital dönüşüm çağında kendini nerede konumlandırmalıdır?
Ülkemiz küresel ekonomi içerisinde geçmiş sanayi devrimlerinin getirdiği gelişmelerin gerisinde kalarak önemli fırsatlar kaçırmış olmasına rağmen; Türkiye ekonomisi geçmişten gelen bu yansımaların ona ayak bağı olmasına izin vermeden bütünüyle geleceği temel alarak sanayinin dönüşümü içerisinde “Dijital Türkiye” olarak yer almalıdır. Ülke olarak dördüncü sanayi devrimi çatısı altında, araştırmalarında ve çalışmalarında sürdürülebilirliği yakalamış, küresel anlamda üreten, ürün ortaya koyan ve geliştiren bir yapılanma olmayı hedeflemeli ve bu şekilde konumlanmalıyız.
  1. Marmara Üniversitesi’nin dijital dönüşümün geleceğine yönelik projeleri nelerdir?
Dijitalleşen Türkiye’de konumlanan Marmara Üniversitesi Mühendislik, Fen ve Sağlık ekseninde büyük veri, makine öğrenmesi, yapay zekâ ve blockchain gibi projeler geliştirerek sağlık ve mühendislik dikey alanlarında dijitalleşen bir sanayiye hizmet etmeyi hedeflemekte ve değerli akademisyen kadrosu ve öğrencileriyle çalışmalarını yürütmektedir.
  1. Smart Future Expo etkinliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
“Smart Future Expo“ Marmara Üniversitesinin de öncelikle katılacağı ve içerisinde olmayı hedeflediği alanında lider bir platform oluşturmasıyla, Akıllı Teknolojiler çatısı altında geleceğin dünyasını şekillendirecek konuları ve temaları odak almaktadır. Dijital Türkiye’nin gelişen ekonomisi, sanayisi ve küresel ekonomide söz sahibi olma vizyonunu, ekonominin nabzını tutarak kamu ve tüm sektörlerde izlenmekte olan gelişmeleri geniş kitlelere iletmektedir.  

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz