SİBER GÜVENLİK VE SAVUNMA KONFERANSI

Yaşamımız dijitalleşirken güvenlik boyutunun giderek ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Dijital sistemlerin gelişimi ve sürdürülebilir olmaları ne kadar güvenli olduklarıyla doğru orantılı. Şirketler ve ülkeler teknolojinin getirdiği bu açık ve bağlı dünyada yeni güvenlik ve savunma stratejisi oluşturmak zorunda.

Savunma sanayinde akıllı bilgi ağları ve şebekeleri oluşturmak, veri analizine dayalı istihbarat ve önleme sistemleri kurmak, yeni teknoloji özelliklerini taşıyan otonom savunma araçları geliştirmek (insansız araçlar), bulut, mobil, IOT gibi yeni nesil teknolojilerin devreye alınmasında bütünleşik siber güvenlik altyapıları oluşturmak savunma endüstrisinin belli başlı konuları arasında yer alıyor.

Bu konferansta, ülkemizde ve bölgemizde her geçen gün artan çok yönlü güvenlik ihtiyacının yeni teknolojilerle nasıl karşılanacağı ve bu alanda yerli üretimin önemini konuşacağız.

Konular

-Dünyamızı, ülkeleri ve şirketleri bekleyen yeni nesil tehdit ve saldırılar

-Yeni nesil güvenlik saldırılarına karşı öne çıkan teknolojiler

-Savunma, emniyet ve siber güvenlik politikası oluşturmada doğru adımlar

-Ülke güvenliğinde günümüzün ve geleceğin olası tehditleri

-Ulusal siber güvenlik politikaları ve uygulamaları

-Kritik tesislerin korunmasında ve vatandaş güvenliğinde teknoloji kullanımı

-Savunma teknolojilerinde yerli ar-ge’nin önemi

-Yapay zeka güvenlik olmadan olmaz

2. GÜN

SAVUNMA VE SİBER GÜVENLİK KONFERANSI

09.15-09.45 AÇILIŞ KONUŞMASI
DİJİTAL VE BAĞLI, GÜVENLİ YENİ BİR DÜNYA PERSPEKTİFİ
09.45-10.00 SUNUM
DÜNYAMIZI, ÜLKELERİ VE ŞİRKETLERİ BEKLEYEN YENİ NESİL TEHDİT VE SALDIRILAR
10.00-10.15 SUNUM
YENİ NESİL GÜVENLİK SALDIRILARINA KARŞI ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER
10.15-11.15 PANEL
SAVUNMA, EMNİYET VE SİBER GÜVENLİK POLİTİKASI OLUŞTURMADA DOĞRU ADIMLAR
11.15-11.45 ARA
11.45-12.00 SUNUM
ÜLKE GÜVENLİĞİNDE GÜNÜMÜZÜN VE GELECEĞİN OLASI TEHDİTLERİ
12.00-13.00 OTURUM
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE YERLİ AR-GE’NİN ÖNEMİ
13.00-14.00 ÖĞLE ARASI
14.00-14.15 SUNUM
SİBER GÜVENLİĞİ SAĞLAMADA YAPAY ZEKADAN NASIL YARARLANABİLİRİZ?
14.15.14.30 SUNUM
AĞ VE BULUTTA GÜVENLİK
14.30-14.45 SUNUM
BİYOMETRİK GÜVENLİK SİBER GÜVENLİĞİ DESTEKLİYOR
14.45-15.45 PANEL
ULUSAL SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM
BÜYÜK VERİ YIĞINLARINDA GÜVENLİK İHTİYACI
16.30-16.45 SUNUM
VOIP GÜVENLİĞİ
16.45-18.00 FORUM
KRİTİK TESİSLERİN KORUNMASINDA VE VATANDAŞ GÜVENLİĞİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz