UYDU İLETİŞİMİ KONFERANSI

Dünya haberleşme literatüründe uydu teknolojileri özel ve önemli bir yer tutuyor. Özellikle uzun mesafe haberleşmede zamanı en aza indirerek fotoğraf, görüntü ve bilgi gönderme maliyetlerini çok aza indirmesi uydu teknolojilerini ön plana çıkarıyor. Uydu ya da uzay haberleşmenin kazandırdığı hız sayesinde her an her yerden istenen her türlü veriye erişim sağlanabiliyor. Bu teknoloji sayesinde yaşanan medya paylaşımı eğitimden sağlığa, medyadan savunmaya tüm endüstrileri dönüştürmeye aday konumda. Türkiye uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri konumunda ve aktif uydu filosunda 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor. Son dönemde uydu ekosistemi yerleşimi ve milli uydu ekosistemi geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu konferansta uydu haberleşme teknolojileri ve uygulamaları, ulusal uydu sistemlerimiz ve bu konuda bölge coğrafyalardaki faaliyetlerimiz tartışılacak.

Konular:

-Uydu ya da uzay haberleşme neden gerekli, bu alanda son teknolojiler nedir?

-Uydu haberleşmesi ve güvenlik

-Uydu teknolojisinin kullanıldığı ve etkilediği endüstriler

-Uydu üzerinden internet hizmetleri

-Bölge coğrafyasında uydu teknolojileri hizmetleri

-Yerli uydu geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları: Türksat 6A

1. GÜN

UYDU İLETİŞİMİ KONFERANSI

14.00-14.30 AÇILIŞ KONUŞMACISI
ÜLKELERİN YENİ REKABET UNSURU; UZAY, UYDU HABERLEŞMESİ
14.30-14.45 SUNUM
UYDU TEKNOLOJİSİNİN KULLANILDIĞI VE ETKİLEDİĞİ ENDÜSTRİLER
14.45-15.45 PANEL
BÖLGE COĞRAFYASINDA UYDU TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ
15.45-16.15 ARA
16.15-16.30 SUNUM
UYDU HABERLEŞMESİ VE GÜVENLİK
16.30-16.45 SUNUM
UYDU ÜZERİNDEN İNTERNET HİZMETLERİ
16.45-18.00 OTURUM
YERLİ UYDU GELİŞTİRME VE AR-GE ÇALIŞMALARI: TÜRKSAT 6A

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz