ZİRVE BİLEŞENLERİ

Küresel ve yerli teknolojilerin son örneklerinin; hemen her alan ve sektörde kullanıma hazır ya da hali hazırda kullanılmakta olan teknoloji ürünlerinin sergilendiği fuar alanı etkinliğin en önemli elementlerinden biridir.İstanbul Kongre Merkezi’nin B2 katında gerçekleşecek Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler Zirve ve Fuarı’nın, sergi alanında yer alacak sektör çözümleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Savunma
 • Elektrik/Elektronik
 • Telekomünikasyon
 • E-devlet ve e-kamu
 • Akıllı şehir teknolojileri
 • Akıllı bina teknolojileri
 • Akıllı ev teknolojileri
 • Otomotiv
 • Enerji/yenilenebilir enerji/verimli enerji
 • Üretim & Otomasyon teknolojileri
 • Yazılım teknolojileri
 • (Mobilite, iş verimliliği, güvenlik vs.)
 • Eğitim teknolojileri
 • Sağlık ve madikal teknolojiler
 • Lojistik&Tedarik Zinciri
 • Mekanik&Mekatronik teknolojileri
 • Uydu, uzay ve havacılık teknolojileri
 • Nanoteknoloji ve nano malzeme teknolojileri
 • Aydınlatma teknolojileri
 • Robot teknolojileri
 • Finans&bankacılık, fintech teknolojileri

Smart Future Expo 2018 Zirvesi, bilim ve teknolojide gelecekte yaşanacaklar ışığında, tüm bu gelişmelerin iş sahalarına, sektörlere ve insan hayatına nasıl yansıyacağının tartışıldığı; bölge ülkeleri ile teknoloji alışverişi olanaklarının araştırıldığı; yerli teknoloji geliştirme ve ihracat olanaklarının tartışıldığı, strateji ve vizyon oluşturulacak konferanslarla planlanmaktadır.

Smart Future Expo 2018 Zirvesi kapsamında gerçekleşmesi planlanan konferansların tema başlıkları şu şekildedir:

– Sanayinin Dönüşümü Konferansı
– Akılı Şehirler Konferansı
– Girişimcilik Konferansı

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve akademik arge projelerinin sergileneceği, uluslararası pazara tanıtılacağı Smart “Future Stars” Proje Pazarı, akıllı teknolojiler alanında proje geliştiren girişimcilerin ve yatırımcıların da bir araya geleceği bir alan yaratmaktadır.

 

Türkiye’de teknolojik girişimciliğin gelişebilmesi için başlangıç aşaması girişimlerin finansman desteğinin sağlanması son derece önemlidir. Erken aşama girişimlerin yeterli iş olgunluğuna eriştirilmesi, ticarileşerek başarıya ulaşması için özellikle melek yatırımcı ağının geliştirilmesi ve özendirilmesi amacıyla; Smart Future Expo 2018 “Future Stars” kapsamında kurulacak teknolojik yatırımcı ya da melek yatırımcı ağı sayesinde yenilikçi, yaratıcı, başarılı ve geleceği parlak girişimlerin ortaya çıkması hedefleniyor.

Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin bir araya gelerek network imkanı elde edebileceği CXO ve CIO VIP alanı sponsor ve katılımcı firmalarımız başta olmak üzere, akıllı teknolojiler çatısı altında sektör lideri firmaların C-level yöneticileri ve paydaşlarını bir araya getirecek; yeni  iş birlikleri ve anlaşmalar sağlanabilecek bir ortam yaratacaktır. Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi kapsamında gerçekleştirilecek olan ortak bulma ve eşleştirme toplantıları daha fazla iş birliği kurulmasını teşvik edecek; ulusal ve uluslararası iş birliklerine ivme kazandıracaktır.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz