ZİRVE HAKKINDA

ÜRETEREK DAHA GÜÇLÜYÜZ

Smart Future Expo: Türkiye Teknoloji Haftası Zirve ve Fuarı’nın ana teması, ‘Üreterek daha güçlüyüz’. 

Ülkelerin büyümesi ve kalkınması için tek çıkış noktası yüksek teknoloji üretiminden geçiyor. Küresel rekabet bugün ve gelecekte bilgiyi ve bilimi üretenlerin arasında gerçekleşecek. Hemen tüm sektörlerin teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşümünü gerçekleştirebilmesinin yanında bilim ve teknoloji üretiminin temel motivasyon noktası olması zorunlu hale geldi. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabilir.

Dijital ve akıllı yeni dünya düzeninde söz sahibi olabilmek için bilim ve teknoloji üretiminde yepyeni bir vizyon oluşturmalıyız; bu alanda topyekun bir seferberlik başlatmanın zamanı geldi de geçiyor. Jeopolitik konumundan dolayı pek çok noktada dünyanın çeşitli uçlarını bir araya getiren Türkiye bilim ve teknoloji üretiminde de söz sahibi olmak için çevresinde ve bölge ülkelerde uygun bir işbirliği iklimi geliştirmek durumunda.

BİLİM VE TEKNOLOJİDE YAŞANAN GELİŞMELER

Bilim ve teknolojinin şekillendirdiği yeni bir çağın eşiğindeyiz. Eğitimden ticarete, alışverişten eğlenceye, savunmadan sağlığa, iletişime kadar yaşamın her alanında ezberler bozuluyor; bilgi, bilim, akıl, inovasyon, girişimciliğin söz sahibi olduğu bu değişim ve dönüşüm dalgasının felsefi, ahlaki, siyasi boyutları tartışılıyor; toplum yapısı, suç tanımı, hukuki sistemler hatta savaş ve siyaset biçimleri değişiyor. Bu yeni dalgayı kaçıran birey, şirket ve ülkeler dünya sahnesinden silinecek.

Yeni yüzyıl bilim ve teknolojinin de doruk noktasını ifade ediyor. İşte hayatın tüm alanlarını değiştirecek gelişmelerden bazıları:

 • Büyük Veri Ve Analitiği
 • Yapay Zeka
 • Artırılmış Ve Sanal Gerçeklik
 • 3D, 4D Yazıcılar Ve Teknolojisi
 • Makine Öğrenmesi
 • Robot Teknolojileri
 • Endüstri 4.0
 • Nesnelerin İnterneti, Giyilebilir Teknolojiler
 • Otonom Araçlar Ve Sürücüsüz Arabalar
 • Dijital Çalışma Alanları
 • Dijital Asistanlar
 • Dijital Para
 • Quantum Bilgisayarlar
 • Gen Düzenlemeleri Ve Gen Teknolojisi
 • İnsan Mikrobiyomu
 • Uzaya Seyahat Ve Uzay Araçları
 • Güneş Pilleri

Tüm bu gelişmelerin iş dünyasını ve belli başlı sektörleri nasıl etkilemekte olduğu ve hangi değişim ve dönüşümlere yol açacağını Smart Future Expo: Türkiye Teknoloji Haftası Zirve ve Fuarı’nda fikir önderleri ve uzmanların ağzından dinleyeceksiniz.  

PROJE BİLEŞENLERİ

-Küresel ve yerli teknolojilerin son örneklerinin; hemen her alan ve sektörde kullanıma hazır ya da hlihazırda kullanılmakta olan teknoloji ürünlerinin sergilendiği Fuar Alanı

-Bilim ve teknolojide gelecekte yaşanacaklar ışığında tüm bu gelişmelerin iş sahalarına, sektörlere ve insan hayatına nasıl yansıyacağının tartışıldığı, bölge ülkeleriyle teknoloji alışverişi olanaklarının araştırıldığı, yerli teknoloji geliştirme ve ihracat olanaklarının tartışıldığı, strateji ve vizyon oluşturulacak Toplantılar

-Teknoloji geliştirme bölgeleri ve akademik Ar-Ge projelerinin sergileneceği; uluslararası pazara tanıtılacağı Ar-Ge Proje pazarı

-Bölge ülkelerin alım ve ticaret heyetleriyle Türk teknoloji şirketlerinin bilgi alışverişini sağlayacak Eşleştirme & Buluşturma Alanı

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz