SMART FUTURE EXPO

2018 TASLAK PROGRAM

12 Eylül 2018 Çarşamba

08.00-09.15

Kayıt

Açılış Salonu
09.15-11.00

Hoşgeldiniz ve Açılış Konuşmaları

Açılış Salonu
09.15-09.20

Smart Future Expo Konuşması

Açılış Salonu
09.20-09.45

Sponsor Konuşmaları

Açılış Salonu
09.45-10.15

Protokol Konuşmaları

Açılış Salonu
10.15-11.00

Keynote Konuşması

Açılış Salonu
11.00-11.15

Ara

11.15-12.30

Ana Oturum: Bilim ve Teknolojinin Küresel Yeni Perspektifi

Açılış Salonu
12.30-14.00

Öğle Arası-Fuar Açılışı

Açılış Salonu
14.00-14.30

Açılış Konuşması: Dijital Üretim Odaklı Yeni Bir Ekonomik Model Oluşturmak

Salon 1
14.30-14.45

Sunum: Üretimde Robot Teknolojilerinin Kullanımı

Salon 1
14.45-15.45

Panel: Akıllı Fabrikalar

Salon 1
15.45-16.15

Ara

16.15-16.30

Sunum: IoT ‘un Akıllı Üretimdeki Rolü ve Önemi

Salon 1
16.30-16.45

Sunum: Yeni Nesil Fabrikalarda Otomasyon

Salon 1
16.45-18.00

Oturum: Türk Sanayinde Dijital Dönüşüm

Salon 1

13 Eylül 2018 Çarşamba

09.15-09.45

Açılış Konuşması: Sanayinin Dönüşümünün İnsan Kaynakları Poitiklarına Etkisi

Salon 1
09.45-10.00

Sunum: Üretim Sistemlerinde Dijital Teknolojiler

Salon 1
10.00-10.15

Sunum: Yapay Zekanın Akıllı Üretimdeki Rolü ve Önemi

Salon 1
10.15-11.15

Panel: Dijital Dönüşüm İle Üretimde Akıllı ve Entegre Yönetim

Salon 1
11.15-11.45

Ara

11.45-12.00

Sunum: Akıllı Üretimde Üniversite ve Teknoparkların Rolü

Salon 1
12.00-13.00

Oturum: Dijital Sanayi İçin Yeni Düzenlemeler (Ar-Ge ve Teşvikler, İstihdam, İhracat, TT vb.)

Salon 1
13.00-14.00

Öğle Arası

14.00-14.15

Sunum: Dönüşen Sanayi ve Eğitim Politikaları

Salon 1
14.15.14.30

Sunum: Yeni Üretim Çağının Makinalardan Beklentileri

Salon 1
14.30-14.45

Sunum: Akıllı Üretim İçin Depolama Çözümleri

Salon 1
14.45-15.45

Panel: Sanayinin Dönüşümünde Yerli Çözümlerin Önemi

Salon 1
15.45-16.15

Ara

16.15-16.30

Sunum: Akıllı Üretimde OSB’lerin ve KOBİ’lerin Dönüşümü

Salon 1
16.30-16.45

Sunum: Akıllı Üretimde Siber Güvenlik Yönetimi

Salon 1
16.45-18.00

Oturum: Türk Sanayisinde Dönüşüm Stratejisi ve Enerjinin Kritik Rolü

Salon 1

12 Eylül 2018 Çarşamba

08.00-09.15

Kayıt

Açılış Salonu
09.15-11.00

Hoşgeldiniz ve Açılış Konuşmaları

Açılış Salonu
09.15-09.20

Smart Future Expo Konuşması

Açılış Salonu
09.20-09.45

Sponsor Konuşmaları

Açılış Salonu
09.45-10.15

Protokol Konuşmaları

Açılış Salonu
10.15-11.00

Keynote Konuşması

Açılış Salonu
11.00-11.15

Ara

11.15-12.30

Ana Oturum: Bilim ve Teknolojinin Küresel Yeni Perspektifi

Açılış Salonu
12.30-14.00

Öğle Arası-Fuar Açılışı

Açılış Salonu
14.00-14.30

Açılış Konuşması: Geleceğin Dünyası İçin Akıllı Şehir Vizyonu Oluşturmak

Salon 2
14.30-14.45

Sunum: Akıllı Şehirlerde Entegre Güvenli Yaşam

Salon 2
14.45-15.45

Panel: Akıllı Şehirlerin Türkiye’nin Büyümesine Olan Katkısı

Salon 2

13 Eylül 2018 Perşembe

11.45-12.00

Sunum: Şehir Kimliği Yeniden Tanımlanıyor: Kent Bilgi Sistemi & Coğrafi Bilgi Sistemleri

Salon 2
12.00-13.00

Oturum: Büyüyen Şehirlerin İhtiyaçlarına Yanıt Veren Akıllı Şehir Çözümleri

Salon 2
13.00-14.00

Öğle Arası

14.00-14.15

Sunum: Başarılı Akıllı Belediyecilik Örneği

Salon 2
14.15-14.30

Sunum: Yenilikçi Şehir Teknolojileri

Salon 2
14.30-14.45

Sunum: Akıllı Şehirlerde Ulaşım Teknolojileri

Salon 2
14.45-15.45

Panel: Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti

Salon 2
15.45-16.15

Ara

16.15-16.30

Sunum: Sürdürülebilir Şehirler İçin İnovasyon ve Girişimcilik

Salon 2
16.30-16.45

Sunum: Verinin Analizi ve Bilgiyle Yönetilen Şehir ve Yapılar

Salon 2
16.45-18.00

Oturum: 360 Derece Kentsel Dönüşüm İçin Doğru Stratejiler

Salon 2

12 Eylül 2018 Çarşamba

08.00-09.15

Kayıt

Açılış Salonu
09.15-11.00

Hoşgeldiniz ve Açılış Konuşmaları

Açılış Salonu
09.15-09.20

Smart Future Expo Konuşması

Açılış Salonu
09.20-09.45

Sponsor Konuşmaları

Açılış Salonu
09.45-10.15

Protokol Konuşmaları

Açılış Salonu
10.15-11.00

Keynote Konuşması

Açılış Salonu
11.00-11.15

Ara

11.15-12.30

Ana Oturum: Bilim ve Teknolojinin Küresel Yeni Perspektifi

Açılış Salonu
12.30-14.00

Öğle Arası-Fuar Açılışı

Açılış Salonu
15.45-16.15

Ara

16.15-16.30

Sunum: Girişimcilik Ekosistemi ile İşbirliği ve Proje Geliştirme Olanakları

Salon 2
16.30-16.45

Sunum: Yatırımcı’nın Girişimci’den Beklentileri

Salon 2
16.45-18.00

Oturum: Yerelden Globale: Yurtdışına Açılan Türk Girişimcileri

Salon 2

13 Eylül 2018 Perşembe

09.15-09.45

Açılış Konuşması: Dijital Dünyada İnovasyon ve Ar-Ge’nin Önemi

Salon 2
09.45-10.00

Sunum: Girişimcilik Desteklerine Yeni Yaklaşımlar

Salon 2
10.00-10.15

Sunum: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Girişimcilik

Salon 2
10.15-11.15

Panel: Teknolojik Dönüşüm ve Dijital Girişimcilik

Salon 2

Bizi Takip Edin!

Sosyal Medyada anlık güncellemeleri görüntüleyebilirsiniz